El blog del periodista Txerra Cirbián, desde 2005

Mes: junio 2005 (Página 1 de 2)

Tahar Ben Jelloun

El veterà periodista Albert Garrido acaba de publicar una entrevista amb l’escriptor marroquí Tahar Ben Jelloun en El Dominical del diari El Periódico, arran de la publicació de la seva última novel·la, L’últim amic.
És una d’aquestes entrevistes que anima al lector a conèixer a l’entrevistat, a llegir les seves obres.
Googleo una mica i veig que té una bibliografia àmplia i de noms tan bells com El discurs del camell, El nen de la sorra o Els nàufrags de l’amor.
En aquests temps d’intolerància integrista, destaco només una de les respostes de l’escriptor a una pregunta del periodista:
–«Està d’acord que el laïcisme és l’única garantia per a totes les religions?».
–«Completament — respon–. El laïcisme no és el contrari a la religió; és la situació en la qual es reconeix que totes les religions tenen dret a existir, a condició de no sortir-se del lloc que és el propi del seu Déu (l’església, la sinagoga, la mesquita) per a ocupar el Parlament o el Govern».

Tahar Ben Jelloun

El veterano periodista Albert Garrido acaba de publicar una entrevista con el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun en El Dominical del diario El Periódico, a raíz de la publicación de su última novela, El último amigo. Es una de esas entrevistas que anima al lector a conocer al entrevistado, a leer sus obras. Googleo un poco y veo que tiene una bibliografía amplia y de nombres tan bellos como El discurso del camello, El niño de la arena o Los náufragos del amor.
En estos tiempos de intolerancia integrista, destaco sólo una de las respuestas del escritor a una pregunta del periodista: «¿Está de acuerdo en que el laicismo es la única garantía para todas las religiones?». «Completamente — responde–. El laicismo no es lo contrario a la religión; es la situación en la que se reconoce que todas las religiones tienen derecho a existir, a condición de no salirse del lugar que es el propio de su Dios (la iglesia, la sinagoga, la mezquita) para ocupar el Parlamento o el Gobierno».

Fraga

Fraga se va. La calle vuelve a ser nuestra…

PD.– Un comentario posterior de Qwert a esta frase, en la versión catalana de este blog, me ha hecho reflexionar. Qwert dice: «Siento cortarte la euforia, pero que Fraga se vaya no quiere decir que lo deje ni que se haya acabado el clientelismo ni el caciquismo del PP y de las clases dirigentes en Galicia. Y lo siento, pero la calle nunca será nuestra. Sólo hace falta intentarlo. La calle es del orden, del poder y de la moral. Los únicos que pueden ocuparlo impunemente son la Iglesia y el PP. Por ahora. Es la realidad. Dura y jodida, pero así es…»

Qwert tiene toda la razón… Aún así, yo estoy con el maestro Eduardo Haro Tecglen: «La calle es de quien la trabaja, y no de quien la usurpa». Espero…
(Para leer el artículo entero, esta es la dirección del weblog de EHT)

Fraga

Fraga s’en va. El carrer torna a ser nostre.
(l’imatge vé d’aquest enllaç)

Comentaris
1. Em sap greu tallar l’eufòria, però: Que Fraga se’n vagi no vol dir que plegui ni que s’hagi acabat el clientelisme ni el caciquisme del PP i les classes dirigents a Galícia.
I, ja em sap greu, però el carrer mai no serà nostre. Només cal provar d’utilitzar-lo. El carrer és de l’ordre, el poder i la moral. L’únic que pot ocupar-lo impunement és l’església i el pp. Encara.
És la realitat. Dura i futuda, però l’és.
Enviat per qwert — 28 Jun 2005, 20:00

2. Tens tota la raó, Qwert, però com diu el mestre Eduardo Haro Tecglen, «La calle es de quien la trabaja, y no de quien la usurpa». Espero…
(aquest és l’enllaç del seu weblog)
Enviat per Txerra — 28 Jun 2005, 23:09

Parole, parole, parole

El American Film Institute ha hecho públicas las frases más famosas de la historia de «su» cine, el de Hollywood. Pero los colegas norteamericanos –unos 1.500 críticos y especialistas– son listos: hablan de ellos. Al enemigo, llámese cine europeo u oriental, ni agua.
Pero, críticas al margen, hay que reconocerles la labor de recordarnos diálogos que han hecho historia … como la ganadora, la frase usada por Clark Gable para despedirse de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó: esa «Frankly, my dear, I don’t give a damn» y no la suavizada «Francamente, querida, me importa un bledo», aunque ésta pueda sonar mejor que la otra.
Una sugerencia: visiten su espacio web. Es un placer para cualquier cinéfilo: podrán ver las listas de años anteriores, como la dedicada a las 100 canciones más famosas, el año pasado, y los 100 mejores héroes y villanos, del año anterior…

Parole, parole, paroleEl American Film Institute ha fet públiques les frases més famoses de la història del «seu» cinema, el d’Hollywood. Però els col·legues nord-americans que han votat la llista –uns 1.500 crítics i especialistes– són llestos: parlen d’ells; a l’enemic, sigui el cinema europeu o l’oriental, ni aigua.
Però, crítiques al marge, cal reconèixer-los la labor de recordar-nos diàlegs que han fet història … com la guanyadora, la frase usada pel Clark Gable per a acomiadar-se de Vivien Leigh a Allò que el vent s’endugué: aquesta «Frankly, my dear, I don’t give a damn» i no la suavitzada «Francament, estimada, m’importa un rave«, encara que aquesta pugui sonar millor que l’altra.
Un suggeriment: visitin el seu espai web. És un plaer per a qualsevol cinèfil: es poden veure les llistes d’anys anteriors, com la dedicada a les 100 cançons més famoses, l’any passat, i els 100 millors herois i dolents, de l’any anterior…

Escriptors (2)

Estic llegint La velocidad de la luz (Tusquets Editors), de Javier Cercas, encara que la meva velocitat sigui la d’un cargol. Llegir costa. Tan sols podeu donar un cop d’ull a les xifres de lectors d’aquest país.
Cercas ha assolit allò que tots nosaltres (en aquest corporativisme que té la professió periodística) desitjaríem ser: un periodista que s’ha convertit en escriptor i, a més, li ha tocat la loteria de l’èxit… Bé, de loteria, gens: treball pur i dur.
Per a qui encara ho ignori, la novel·la parla d’un escriptor que, al seu torn, narra l’història d’un ex-combatent de Vietnam, entre d’altres coses a les quals encara no he arribat.
Doncs això, aquest matí, amb la mandra típica de la post-revetlla de Sant Joan, estava llegint a Cercas, aquest metallenguatge seu que sembla tan senzill i que amaga hores i hores de polit literari.
De cop i volta, a la pàgina 111, on parla de la guerra del Vietnam, m’he topat amb una frase que diu així: «L’atroç d’aquesta guerra és que no és una guerra. Aquí l’enemic no és ningú, perquè pot ser-lo qualsevol, i no està enlloc, perquè està en totes parts (…) En altres guerres es tractava de vèncer-lo; en aquesta, no: en aquesta es tracta de matar-lo, malgrat que tots sabem que matant-lo no el podrem vèncer».
La resta és millor gaudir-ho tot llegint el llibre.
Cercas parla de Vietnam, però podia estar parlant de l’Iraq, l’Afganistan i de tantes i tantes guerres encapçalades pels Estats Units de Bush. Probablement això ja estava al cap de l’escriptor… encara que només parli del Vietnam.

Escriptors (1)

Carles Geli és el cap del suplement de Llibres del diari El Periódico. Lector i treballador infatigable, prové d’aquesta escola de periodistes que estima la seva professió… i que de vegades la pateix.
Doncs bé, ahir parlàvem del plaer d’escriure i, consegüentment, de llegir el que d’altres escriuen. Parlàvem de La memòria dels plats, l’últim llibre d’en Pau Arenós, un dels periodistes que millor escriuen a Barcelona. Comentàvem, no sense certa sana enveja, la capacitat del nostre col·lega de plasmar amb (aparent) facilitat un grapat de metàfores brillants per a descriure i definir l’essència de plats de cuina de tota la vida.
És una forma d’escriure admirable, com ho és el propi final de la crítica que en Geli havia escrit (des de casa, en uns dies de descans que tenia, perquè el treball diari en una redacció fa difícil poder escriure amb calma) sobre el llibre d’Arenós: «És com una torrada acabada de fer, amb oli extraverge baptismal i un pessic de sal. Sembla gens i ho és tot».
El bon periodisme és bona literatura.

Escritores (2)

Estoy leyendo «La velocidad de la luz» (Tusquets Editores), de Javier Cercas, aunque mi velocidad sea la de un caracol. Leer cuesta. Así van las cifras de lectores en este país…
Cercas ha logrado aquello que todos nosotros (en ese corporativismo que tiene la profesión periodística) desearíamos ser: un periodista que se ha convertido en escritor y, además, le ha tocado la lotería del éxito… Bueno, lotería, nada, trabajo puro y duro.
Para quien aún lo ignore, la novela habla de un escritor que a su vez narra la historia de un ex-combatiente de Vietnam, entre otras cosas a las que aún no he llegado.
Pues eso, esta mañana, con la pereza típica de la post-verbena de San Juan, estaba leyendo a Cercas, ese metalenguaje que parece tan sencillo y que oculta horas y horas de pulido literario. De repente, en la página 111, allí donde habla de Vietnam, me he topado con una frase.
La frase dice así: «Lo atroz de esta guerra es que no es una guerra. Aquí el enemigo no es nadie, porque puede serlo cualquiera, y no está en ninguna parte, porque está en todas (…) En otras guerras se trataba de vencerlo; en ésta, no: en ésta se trata de matarlo, pese a que todos sabemos que matándolo no lo vamos a vencer».
El resto es mejor paladearlo en el libro.
Cercas habla de Vietnam, pero lo mismo podía hablar de Irak, de Afganistán, de tantas y tantas guerras encabezadas por los Estados Unidos de Bush. Probablemente esto ya estaba en la cabeza del escritor… aunque sólo se refiera a Vietnam.

Escritores (1)

Carles Geli es el jefe del suplemento de Libros del diario El Periódico. Lector y trabajador infatigable, proviene de esa escuela de periodistas que ama su profesión… y que a veces la sufre.
Pues bien, ayer hablabámos del placer de escribir y, consiguientemente, de leer lo que otros escriben. Hablábamos de La memòria dels plats (La memoria de los platos), el último libro de Pau Arenós, uno de los periodistas que mejor escriben en Barcelona.
Comentábamos, no sin cierta sana envidia, la capacidad de nuestro colega de plasmar con (aparente) facilidad pasmosa un puñado de metáforas brillantes para describir y definir la esencia de platos de cocina de toda la vida.
Es una forma de escribir admirable, como lo es el propio final de la crítica que Geli había escrito (desde casa, en unos días de descanso que tenía, porque el trabajo diario en una redacción hace difícil poder escribir con calma) sobre el libro de Arenós: «Es como una tostada acabada de hacer, con aceite extravirgen bautismal y un pellizco de sal. Parece nada y lo es todo».
El buen periodismo también es buena literatura.

« Entradas anteriores

© 2022 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner