El blog del periodista Txerra Cirbián, desde 2005

Mes: marzo 2006 (Página 1 de 2)

Ureta

Josep-Maria Ureta és un periodista brillant, d’aquells que et fan entendre el més complicat de la forma més senzilla.
Un bon exemple es el llibre Economia de butxaca, una selecció dels seus millors articles publicats a El Periódico de Catalunya des del 1990 fins al 2005.
Val la pena comprar-lo perquè, «és un libre pensat per a tots aquells que se salten la secció d’economia dels diaris», com diu el propi autor, i perquè els drets generats per la seva venda aniran a parar a l’Associació Osona Contra el Càncer.
Però tot això, ho volia explicar perquè l’Ureta, ahir, em va dir una frase contundent: «Necessitem 10 anys per acabar el procés de pau i 25 anys per oblidar… Es necessita tota una generació per oblidar».
Es referia a ETA, és clar.

Ureta

Josep-Maria Ureta es un periodista brillante, de aquellos que te hacen entender lo más complicado de la forma más sencilla.
Un buen ejemplo es su libro Economia de butxaca, una selección de sus mejores artículos publicados en El Periódico de Catalunya desde 1990 hasta el 2005.
Vale la pena comprarlo porque, «es un libro pensado para todos aquellos que se saltan la sección de economía de los diarios», como dice el propio autor, y porque los derechos generados por su venta irán a parar a la Asociación Osona Contra el Cáncer.
Todo esto lo explico porque Ureta, ayer, me soltó una frase contundente: «Necesitamos 10 años por acabar el proceso de paz y 25 años por olvidar… Se necesita toda una generación por olvidar».
Se refería a ETA, claro está.

La tregua

Esta mañana se ha producido la noticia que todos deseábamos escuchar: ETA ha anunciado una tregua que define como «alto al fuego permanente».
Su comunicado acaba con esta frase: «La superación del conflicto, aquí y ahora, es posible».
Que así sea.

La treva

Aquest matí s’ha produït la notícia que tots desitjàvem escoltar: ETA ha anunciat una treva que defineix com «alto el foc permanent».
El seu comunicat acaba amb aquesta frase: «La superació del conflicte, aquí i ara, és possible».
Així ho esperem.

‘Botellón’

Em preocupa que el més urgent que tenen alguns joves –crec que només és una minoria– entre mans sigui la pràctica del botellón. L’acudit d’en Romeu en El País, ahir dissabte, era clarificador: destrossar-se el fetge –o el nas, com fan d’altres– per a ser rebel no és molt intel·ligent.
D’això s’en aprofita precisament el sistema a qui creuen combatre.
Per això, mentre els poders miren amb preocupació cap a França, cap a la revolta estudiantil, cap als contractes menys que d’escombraries, aquests mateixos poders riuen d’aquesta altra joventut que protesta perquè no la deixen beure en el carrer.
No estic en absolut d’acord amb qui diuen que és «una manifestació pacífica d’oci». Beure una copa en companyia, pot ser-ho. Prendre una ampolla sencera, o sigui, emborratxar-se en menor o major grau, no ho és.

Botellón

Me preocupa que lo más urgente que tienen algunos jóvenes –creo que sólo es una minoría– entre manos sea la práctica del botellón.
El chiste de Romeu en El País, ayer sábado, era clarificador: destrozarse el hígado –o el tabique nasal, como hacen otros– para ser rebelde no es muy inteligente.
De ello se aprovecha precisamente el sistema a quien creen combatir.
Por eso, mientras los poderes miran con preocupación hacia Francia, hacia la revuelta estudiantil, hacia los contratos menos que basura, esos mismos poderes se ríen de esa otra juventud que protesta porque no la dejan beber en la calle.
No estoy en absoluto de acuerdo con quienes dicen que es «una manifestación pacífica de ocio». Beber una copa en compañía, puede serlo. Tomar una botella entera, o sea, emborracharse en menor o mayor grado, no lo es.

Temps

A la meva empresa estem començant a negociar el conveni col·lectiu. De tant en tant, toca. Bé, toca barallar-se amb l’empresari per a intentar que no et retalli els teus drets i que t’augmenti, com a mínim, el cost de la vida i un poc més.
Allò que he escrit més amunt no deixa de ser una excusa per a això altre: en pocs convenis es presta atenció a la urgent necessitat de compaginar vida laboral i personal.
És aquesta necessitat vital de tenir temps per a un mateix, per a poder estar amb la família, per a poder descansar, anar al cinema o al teatre, o simplement llegir…
Quants llibres tenim apilats a la nostra tauleta de nit?

Tiempo

En mi empresa estamos empezando a negociar el convenio colectivo. De tanto en tanto, toca. Bueno, toca pelearse con el empresario para intentar que no te recorte tus derechos y que te aumente, como mínimo, el coste de la vida y un poco más.
Bueno, lo escrito más arriba no deja de ser una excusa para esto otro: en pocos convenios se presta atención a la urgente necesidad de compaginar vida laboral y personal.
Esa necesidad vital de tener tiempo para uno mismo, para poder estar con la familia, para poder descansar, ir al cine o al teatro, o simplemente leer…
¿Cuántos libros tenemos amontonados en nuestra mesilla de noche?

Lampista

En aquesta ocasió, amb aquest títol, no em refereixo als polítics a l’ombra a qui denominem lampistes, sinó als de debò, als professionals que es guanyen la vida posant tubs a les cases i arreglant els desaigües.
Aquest relat serveix per constatar, una vegada més, que el millor per als nostres fills, és que estudiïn fontaneria… o electricitat.
Moment de l’escena: divendres passat, uns 30 minuts després de l’hora prevista per a que el lampista arribés a casa per sol·lucionar un problema sota l’aigüera.
L’amo, un tal HP, de la botiga X, situada a la cantonada dels carrers de Calàbria i Consell de Cent de Barcelona, m’havia avisat.
HP: «Ui… segur que caldrà canviar tota la canonada, perquè les antigues ja se sap».
Jo: «Perdoni, però només tenen uns deu anys», em vaig excusar amb timidesa.
HP: «És igual… Segur que té alguna fisura i per això perd. Quan li va bé que vingui el noi? A les 9 del matí? Perfecte!»
El dia dels fets, a les 9.30 del matí. Truco per telèfon.
Jo: «Escolti, que el noi no ha vingut encara.»
HP: «Miri jo estic ara amb dos clients a la botiga i no el puc atendre. El noi no hi és, encara no ha arribat. Com que ve de fora, doncs deu haver tingut algun problema i s’ha retardat.»
Jo: «Home… I com és que no m’avisa vostè?»
HP: «Però, a veure… Quina hora és? Però si només són les 9.30… Miri, ara estic atenent a dos clients. Com vol que l’avisi, si estic ocupat. I no he parat de treballar. Jo he obert la botiga a les 8,15, després me n’he anat a esmorzar, després he tornat a la botiga i ara tampoc estic parat… Com vol que l’avisi!?»
Jo: «Escolti… no cal que em cridi. Crec que simplement pot disculpar-se i ja està…»
HP: «Disculpar-me joooo? Disculpar-me joooo? I per què, anem a veure?»
Clic. Li vaig penjar el telèfon. Així, suaument, sense més.
De cop i volta vaig tornar a pensar en l’aigüera, i que potser m’havia d’haver empassat l’orgull i esperar mitja horeta més.
Em vaig acostar al problema. Vaig posar una galleda sota i vaig començar a desembussar la canonada.

Fontaneros

En esta ocasión con este título no me refiero a los políticos en la sombra a quien denominamos fontaneros, sino a los de verdad, a los profesionales que se ganan la vida poniendo tubos en las casas y arreglando los desagües.
Este relato sirve para constatar, una vez más, que lo mejor para nuestros hijos es que estudien fontanería… o electricidad, que tanto da.
Momento de la escena: el viernes pasado, unos 30 minutos después de la hora prevista para que el fontanero llegara a casa para arreglar una problema en el desagüe del fregadero.
El dueño, un tal HP, de la tienda X, situada en la confluencia de las calles de Calàbria y Consell de Cent de Barcelona, me había avisado.
HP: «Uy… seguro que habrá que cambiar toda la tubería, porque las antiguas ya se sabe».
Yo: «Perdone, pero sólo tienen unos diez años», me excusé yo con timidez.
HP: «Es igual… Seguro que tiene alguna fisura y por eso pierde. ¿Cuándo le va bien que vaya el chico? ¿A las 9 de la mañana? Perfecto»
El día de autos, a las 9.30 de la mañana:
Yo: «Oiga, que el chico no ha venido aún.»
HP: «Mire yo estoy ahora con dos clientes en la tienda y no le puedo atender. El chico no está aún no ha llegado. Como viene de fuera, pues ha debido tener algún problema y se ha retrasado.»
Yo: «Hombre… ¿Y cómo no me avisa usted?»
HP: «Pero, a ver… ¿Qué hora es? Pero si sólo son las 9.30… Mire, ahora estoy atendiendo a dos clientes. Cómo quiere que le avise, si estoy ocupado. Y no he parado de trabajar. Yo he abierto la tienda a las 8,15, luego me he ido a desayunar, después he vuelto a la tienda y ahora tampoco estoy parado… ¿¡Cómo quiere que le avise!?»
Yo: «Oiga… no necesito que me suba el tono de voz. Creo que simplemente podía disculparse y ya está…»
HP: «¿Disculparme yoooo? ¿Disculparme yoooo? ¿Y por qué, vamos a ver?»
Clic. Le colgué el teléfono. Así, suavemente, sin más.
De repente pensé en el problema del fregadero y pensé que igual tenía que haberme tragado el orgullo y haber esperado media hora más.
Me acerqué al problema. Puse un cubo debajo y empecé a desatascar la tubería.

« Entradas anteriores

© 2022 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner