Em preocupa que el més urgent que tenen alguns joves –crec que només és una minoria– entre mans sigui la pràctica del botellón. L’acudit d’en Romeu en El País, ahir dissabte, era clarificador: destrossar-se el fetge –o el nas, com fan d’altres– per a ser rebel no és molt intel·ligent.
D’això s’en aprofita precisament el sistema a qui creuen combatre.
Per això, mentre els poders miren amb preocupació cap a França, cap a la revolta estudiantil, cap als contractes menys que d’escombraries, aquests mateixos poders riuen d’aquesta altra joventut que protesta perquè no la deixen beure en el carrer.
No estic en absolut d’acord amb qui diuen que és «una manifestació pacífica d’oci». Beure una copa en companyia, pot ser-ho. Prendre una ampolla sencera, o sigui, emborratxar-se en menor o major grau, no ho és.