El blog del periodista Txerra Cirbián, desde 2005

Mes: octubre 2005 (Página 1 de 3)

Maitena


Foto d’Urko Suaya.

Maitena Burundarena (Buenos Aires, 1962) és potser la dibuixant de còmic que millor sap retratar a la dona actual, les seves filies i fòbies, les seves alegries i neures, amb ironia, tendresa i bon humor.
No recordo quan la vaig descobrir… Crec que va ser el meu fill qui em va passar algun acudit seu enmig de grans riallades.
Els seus dibuixos per al diari El País l’han fet molt popular a Espanya, i els seus llibres Mujeres alterades i Superadas, són llegits per milers de dones –i també per moltíssims homes–, i s’han convertit en notables i merescuts èxits de vendes.
Ara, un llibre sobre la seva vida, en la sèrie Entrevistos d’Esther Tusquets per a la seva Editorial RqueR, ens descobreixen una personalitat amb un fascinant bagatge vital.
En aquest enllaç es pot llegir una interessant entrevista que li va fer la Julia López per a Euskonews amb unes belles fotos del també argentí Urko Suaya.
I dintre d’uns dies, la FNAC obrirà una exposició dels seus originals per al seu últim llibre, Curvas peligrosas 2, que ella mateixa presentarà a Barcelona el 15 de novembre i el 17 a Madrid.
No s’ho perdin… Segur que somriuran.

Maitena


Foto de Urko Suaya.

Maitena Burundarena (Buenos Aires, 1962) es quizá la dibujante de cómics que mejor sabe retratar a la mujer actual, sus filias y fobias, sus alegrías y neuras, con ironía, ternura y buen humor.
No recuerdo cuándo la descubrí, por primera vez… Creo que fue mi hijo quien me pasó algún chiste suyo en medio de grandes carcajadas.
Sus dibujos para el diario El País la han hecho muy popular en España, y sus libros Mujeres alteradas y Superadas, son leídos por miles de mujeres –y también por muchísimos hombres–, y se han convertido en notables y merecidos éxitos de ventas.
Ahora, un libro sobre su vida, en la serie Entrevistos de Esther Tusquets para su Editorial RqueR, nos descubren una personalidad con un fascinante bagaje vital.
En este enlace se puede leer una interesante entrevista que le hizo Julia López para Euskonews con unas bellas fotos del también argentino Urko Suaya.
Y dentro de unos días, la FNAC abrirá una exposición de sus originales para su último libro, Curvas peligrosas 2, que ella misma presentará en Barcelona el 15 de noviembre y el 17 en Madrid.
No se la pierdan… Seguro que sonreirán.

Iván Zulueta

arravatadament
[de arravatar-se]
adv Amb fúria
arravatament
[de arravatar-se]
m 1 Acció d’arravatar-se, alienament causat per la ira.
2 DR PEN Estat psicològic que produeix una ofuscació momentània de la intel·ligència i un aclaparament de la voluntat.
arravatar-se
[s. XIII; de ravata]
v pron Enfurir-se, irritar-se.

Totes aquestes definicions del Gran Diccionari de la Llengua Catalana no tenen, al meu parer, el mateix valor des de que un dia del 1979 o potser del 1980 vaig veure una pel·lícula titulada Arrabato. La signava un tal Iván Zulueta. És una de les pel·lícules que més m’ha impressionat en la meva vida.
Anys més tard, al 1989, vaig poder veure tota la seva filmografía al Festival de Cinema d’Alcalá d’Henares, els seus cartells, les seves fotos polaroid.
En una de les poques entrevistes que li han fet, fa tres anys, a El Correu, Ricardo Aldarondo deia d’ell:
«Són gairebé 20 anys, encara que a ell li semblin dos o tres, sense sortir a la llum pública. Sense fotos ni entrevistes, només deixant caure molt esporàdicament algun treball per a televisió, algun cartell o il·lustració. Gairebé 20 anys en els quals Arravatament (1979) s’ha convertit en pel·lícula mítica, i els seus treballs gràfics han marcat un estil vitalistavitalista i inimitable».
Ara, aquesta mateixa tarda, el CCCB (Montalegre, 5. De 11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores. Gratuït) obre una exposició que titula Mentrestant… Iván Zulueta, en la qual poden veure’s una llarga sèrie de les seves polaroids, treballs en súper 8 i dos documentals.
Una bona oportunitat per a estudiar a aquest cineasta de culte.

Iván Zulueta

arrebato.
1. m. arrebatamiento (ǁ furor).
2. m. arrebatamiento (ǁ éxtasis).

arrebatamiento.
1. m. Acción de arrebatar o arrebatarse.
2. m. Furor, enajenamiento causado por la vehemencia de alguna pasión, y especialmente por la ira.
3. m. éxtasis.

éxtasis.
(Del lat. tardío ex[s]tăsis, y este del gr. ἔκστασις).
1. m. Estado del alma enteramente embargada por un sentimiento de admiración, alegría, etc.
2. m. Rel. Estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor, y por la suspensión del ejercicio de los sentidos.

Todas estas definiciones de la Real Academia Española no tienen para mi el mismo valor desde que un buen día de 1979 o quizá de 1980 vi una película titulada Arrebato. La firmaba un tal Iván Zulueta. Y es una de las películas que más me ha impresionado en mi vida.
Tiempo más tarde, en 1989, pude ver toda su filmografía en el Festival de Cine de Alcalá de Henares, sus carteles, sus fotos polaroid.
En una de las pocas entrevistas que le han hecho, hace tres años, en El Correo, Ricardo Aldarondo decía de él:
«Son casi 20 años, aunque a él le parezcan dos o tres, sin salir a la luz pública. Sin fotos ni entrevistas, sólo dejando caer muy esporádicamente algún trabajo para televisión, algún cartel o ilustración. Casi 20 años en los que Arrebato (1979) se ha convertido en película mítica, y sus trabajos gráficos han marcado un estilo vitalista e inimitable»
Ahora, esta misma tarde, el CCCB (Montalegre, 5. De 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Gratuito) abre una exposición que titula Mientras tanto… Iván Zulueta, en la que pueden verse una larga serie de sus polaroids, trabajos en súper 8 y dos documentales.
Una buena oportunidad para estudiar a este cineasta de culto.

Steve McCurry

En los últimos años se ha producido una verdadera revolución en el mundo de la fotografía. La imagen digital nos ha devuelto el placer de hacer fotos. El alto precio anterior del negativo, revelado y positivado ha quedado reducido al precio de un CD.
Pero eso no nos hace mejores fotógrafos.
Me siguen admirando hombres como Steve McCurry, de quien se publicaba un reportaje este fin de semana, en El Dominical de El Periódico, firmado por Daniel Entrialgo.
Si no les suena el nombre de McCurry, sólo les comento que se hizo famoso hace 20 años gracias a la foto de esta niña afgana, que fue portada de la prestigiosa revista National Geographic (aquí, en español).
De ello se ha hablado ya mucho, pero sólo quiero poner el acento aquí en su capacidad de captar la esencia de aquéllos a quien retrata. Una cualidad que no tenemos los aficionados que hacemos miles de fotos digitales con la esperanza de lograr una o dos que parezcan profesionales.
Es la calidad de una mirada, la del fotógrafo que sabe mirar.

Steve McCurry

En els últims anys s’ha produït una veritable revolució en el món de la fotografia. La imatge digital ens ha retornat el plaer de fer fotos. L’alt preu anterior del negatiu, revelat i positivat ha quedat reduït al preu d’un CD.
Però això no ens fa millors fotògrafs.
Em segueixen admirant homes com Steve McCurry, de qui es publicava un reportatge aquest cap de setmana, a El Dominical d’El Periódico, signat pel Daniel Entrialgo.
Si no els sona el nom de McCurry, només els comento que es va fer famós fa 20 anys gràcies a la foto d’aquesta nena afganesa, que va ser portada de la prestigiosa revista National Geographic (aquí, en espanyol).
D’això s’en ha parlat ja molt, però només vull posar l’accent aquí en la seva capacitat de captar l’essència d’aquells a qui retrata.
Una qualitat que no tenim els afeccionats que fem milers de fotos digitals amb l’esperança d’assolir una o dues que semblin professionals.
És la qualitat d’una mirada, la del fotògraf que sap mirar.

Haro

El periodista i escriptor Eduardo Haro Tecglen va morir ahir a Madrid. Tenia 81 anys.
Escrivia una columna diària en El País. Com periodista va treballar a molts llocs, però jo li recordo sobretot de Triunfo, en uns moments polítics en els quals aquesta revista era gairebé l’únic referent de llibertat dins una Espanya ofegada pel franquisme.
D’Haro, es poden dir moltes coses: roig, republicà, home íntegre, periodista de raça…
Avui hi ha molts retrats a la premsa, un fòrum en el propi El País, i articles com els que li dediquen els seus companys. Un d’ells, el de Juan Cruz, pot llegir-se també En Profunditat.
Físicament, li recordo amb certa semblança amb l’actor Al Lewis, l’entranyable avi de la televisiva Família Munster. Però Haro era gran en tots els sentits.
Al seu últim i pòstum article, parla de la nostra professió: «Un periodista no deu tenir més ni menys obligacions que una persona qualsevol: les laborals deuen estar regides pels acords del seu sindicat i els seus patrons, en aquest règim, i les de la possibilitat d’escriure no deuen tenir més límits que els del Codi: és a dir, el que pesa sobre qualsevol ciutadà. Com la llibertat de premsa no és un dret del periodista, sinó del ciutadà». Del ciutadà!
El dibuixant Máximo resumeix els nostres sentiments a la seva vinyeta: com lectors, ens ha deixat sols, desolats.

(Dies més tard de penjar aquestes línies, molts articles segueixen recordant la figura d’Haro. Un d’ells, potser el més entranyable, és el que Miret Magdalena publica avui, divendres 28 d’octubre, al mateix diari El País, i que també reproduïm a En Profunditat).

Haro

El periodista y escritor Eduardo Haro Tecglen murió ayer en Madrid. Tenía 81 años. Escribía una columna diaria en El País. Como periodista trabajó en muchos sitios, pero yo le recuerdo sobre todo de Triunfo en unos momentos políticos en que esa revista era casi el único soplo de libertad en una España ahogada por el franquismo.
De Haro, se pueden decir muchas cosas: rojo, republicano, hombre íntegro, periodista de raza…
Hoy hay muchos retratos en la prensa, un foro en el propio El País, y artículos como los que le dedican sus compañeros. Uno de ellos, el de Juan Cruz, puede leerse también En Profundidad.
Físicamente, le recuerdo con cierto parecido con el actor Al Lewis, el entrañable abuelo de la televisiva Familia Munster. Pero Haro era grande en todos los sentidos.
En su último y póstumo artículo, habla de nuestra profesión: «Un periodista no debe tener más ni menos obligaciones que una persona cualquiera: las laborales deben estar regidas por los acuerdos de su sindicato y sus patronos, en este régimen, y las de la posibilidad de escribir no deben tener más límites que los del Código: es decir, lo que pesa sobre cualquier ciudadano. Como la libertad de prensa no es un derecho del periodista, sino del ciudadano». ¡Del ciudadano!
Máximo viene a resumir nuestros sentimientos en su viñeta: como lectores, nos ha dejado solos, desolados.

(Días más tarde de colgar este apunte, numerosos artículos siguen recordando la figura de Haro. Uno de ellos, quizá el más entrañable, es el que Miret Magdalena publica hoy, viernes 28 de octubre, en el mismo diario El País, que también reflejo En Profundidad).

Couso i Protsyuk

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va dictar ahir una ordre internacional de cerca i captura contra els militars nord-americans responsables de l’atac a l’hotel Palestina de Bagdad el 8 d’abril de 2003, en el qual van morir José Couso, càmera de Telecinco, i Tares Protsyuk, periodista ucranià de l’agència Reuters. Els acusats són el sergent Thomas Gibson, artiller que va disparar el projectil que va impactar contra l’edifici, i dos dels seus superiors, el capità Philip Wolford, i el tinent coronel Philip de Camp.
Naturalment, és un brindis al sol, perquè EEUU no extradita mai els seus ciutadans, però també ho va ser l’ordre del jutge Baltasar Garzón contra l’Augusto Pinochet i Londres ho va tenir tancat a casa seva unes quantes setmanes. Amb aquests soldats pot passar també que un dia estiguin de vacances en la Costa del Sol i acabin entre reixes.
Bé, ja veurem. És un petit pas més cap a aquesta desitjable justícia universal que evitaria que dictadors com en Pinochet i assassins com aquests puguin quedar impunes.

Couso y Protsyuk

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó ayer una orden internacional de busca y captura contra los militares estadounidenses responsables del ataque al hotel Palestina de Bagdad el 8 de abril de 2003, en el que murieron José Couso, cámara de Telecinco, y Taras Protsyuk, periodista ucraniano de la agencia Reuters. Los acusados son el sargento Thomas Gibson, artillero que disparó el proyectil que impactó contra el edificio, y dos de sus superiores, el capitán Philip Wolford, y el teniente coronel Philip de Camp.
Naturalmente, es un brindis al sol, porque EEUU no extradita a sus ciudadanos… pero también lo fue la orden del juez Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet y Londres lo tuvo encerrado unas cuantas semanas en su casa. Con esos soldados puede pasar también que un día estén de vacaciones en la Costa del Sol y acaben entre rejas.
Bueno, ya veremos. Es un pasito más hacia esa deseable justicia universal que evitaría que dictadores como Pinochet y asesinos como éstos puedan quedar impunes.

« Entradas anteriores

© 2022 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner