El blog del periodista Txerra Cirbian

Etiqueta: Ashoka

Apostes segures

M’ha arribat una nota de premsa, que us reprodueixo, de l’organització Ashoka Emprendedores Sociales, de la qual ja us he parlat en alguna altra ocasió.
Explica la posada en marxa de la web BetinLife.com «per difondre el concepte d’emprenedor social i el valor associat a la seva feina» a través d’Internet i les xarxes socials.

«El web inclou un vídeo inicial en què es llancen impactants xifres sobre problemàtiques que afecten la societat espanyola i acaba proposant tres qüestions sobre les quals apostar: Quantes mares aniran risc de mort durant el part? Quantes espècies animals s’extingiran en Espanya aquest any? Deixarà l’atur actual una generació perduda entre els nostres joves? Amb una estètica similar a la d’una web d’apostes pretenem despertar l’interès de la gent, ja que l’enfocament contrasta amb la importància dels problemes tractats «, comenta Maria Calvo, directora d’Ashoka a Espanya. «Punxant en cadascuna de les caselles podem conèixer les històries d’Emprenedors Socials que han apostat seva vida per donar solució a diferents problemàtiques socials.»

D’entrada m’ha semblat inadequada la forma de la web que Ashoka ha posat en marxa: em tirava cap enrere aquesta opció imitadora d’una màquina escurabutxaques amb música eixordadora, així com el nom, similar a la casa d’apostes Bwin.com, la de la samarreta del Real Madrid.
Després, quan he entrat en matèria, i he llegit les històries d’Andrés Martínez, Jordi Pietx i José Manuel Pérez Pèricles, m’ha semblat que l’important era el fons de la qüestió, i no tant la forma, encara que aquesta s’ha de tenir cura , i més en aquests temes.

«Andrés Martínez, per exemple, ha posat en marxa la seva estratègia de telemedicina en més de 170 centres i llocs de salut a Perú, Equador, Colòmbia i Cuba, de manera que la qualitat de l’atenció mèdica ha millorat dràsticament per més de 150.000 persones . José Manuel Pérez Pèricles ha aconseguit que gairebé 200.000 alumnes a Astúries i més de 100.000 en altres regions, passen per la seva Cadena de formació d’emprenedors, incloent l’educació emprenedora en el currículum educatiu obligatori de diverses comunitats autònomes. Per la seva banda Jordi Pietx ha promogut la signatura de més de 1.300 acords de custòdia del territori a Espanya que involucren a unes 130 organitzacions socials i de conservació de la natura. «

I vosaltres? Com ho veieu?

Apuestas seguras

Me llega una nota de prensa, que os reproduzco, de la organización Ashoka Emprendedores Sociales, de la que ya os he hablado en alguna otra ocasión.
Explica la puesta en marcha de la web BetinLife.com «para difundir el concepto de emprendedor social y el valor asociado a su trabajo» a través de Internet y las redes sociales.

«La web incluye un vídeo inicial en el que se lanzan impactantes cifras sobre problemáticas que afectan a la sociedad española y termina proponiendo tres cuestiones sobre las que apostar: ¿Cuántas madres correrán riesgo de muerte durante el parto? ¿Cuántas especies animales se extinguirán en España este año? ¿Dejará el paro actual una generación perdida entre nuestros jóvenes? Con una estética similar a la de una web de apuestas pretendemos despertar el interés de la gente, ya que el enfoque contrasta con la importancia de los problemas tratados», comenta María Calvo, directora de Ashoka en España. «Pinchando en cada una de las casillas podemos conocer las historias de Emprendedores Sociales que han apostado su vida por dar solución a diferentes problemáticas sociales.»

De entrada me ha parecido inadecuada la forma de la web que Ashoka ha puesto en marcha: me tiraba para atrás esta opción imitadora de una máquina tragaperras con música atronadora, así como el nombre, similar a la casa de apuestas Bwin.com, la de la camiseta del Real Madrid.
Luego, cuando he entrado en materia, y he leído las historias de Andrés Martínez, Jordi Pietx y José Manuel Pérez Pericles, me ha parecido que lo importante era el fondo de la cuestión, y no tanto la forma, aunque esta se ha de cuidar, y más en estos temas.

«Andrés Martínez, por ejemplo, ha puesto en marcha su estrategia de telemedicina en más de 170 centros y puestos de salud en Perú, Ecuador, Colombia y Cuba, por lo que la calidad de la atención médica ha mejorado drásticamente para más de 150.000 personas. José Manuel Pérez Pericles ha conseguido que casi 200.000 alumnos en Asturias y más de 100.000 en otras regiones, pasen por su Cadena de formación de emprendedores, incluyendo la educación emprendedora en el currículo educativo obligatorio de varias Comunidades Autónomas. Por su parte Jordi Pietx ha promovido la firma de más de 1.300 acuerdos de custodia del territorio en España que involucran a unas 130 organizaciones sociales y de conservación de la naturaleza.»

¿Y vosotros? ¿Cómo lo véis?

Emprendedores sociales

Jordi Pietx, Roser Batlle, Narcís Vives, Beatriz Fadón y Peridis

Jordi Pietx, Roser Batlle, Narcís Vives, Beatriz Fadón y Peridis

Tras el cariñoso rapapolvo que Arcadi Oliveres nos dió al cuarto poder durante el acto de entrega del premio Oficio de Periodista a Mercè Conesa, esta lúcida compañera comentó, una vez más, que «la verdadera democracia es dar la voz a todo el mundo» y nos recordó la necesidad de luchar para que en los medios no solo tengan voz los poderosos… algo que muchas veces olvidamos.
Seguir leyendo

Emprenedors socials

Jordi Pietx, Roser Batlle, Narcís Vives, Beatriz Fadón y Peridis

Jordi Pietx, Roser Batlle, Narcís Vives, Beatriz Fadón i Peridis

Després del carinyós clatellot que l’Arcadi Oliveres ens va donar al quart poder durant l’acte de lliurament del premi Ofici de Periodista a la Mercè Conesa, aquesta lúcida companya va comentar, una vegada més, que «la veritable democràcia és donar la veu a tothom» i ens va recordar la necessitat de lluitar perquè en els mitjans no només tinguin veu dels poderosos … quelcom que moltes vegades oblidem.
Seguir leyendo

© 2024 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑