"La espada de Damocles", óleo de Richard Westall, de 1812

Bé, des d’ahir, Damocles és tot un referent per a la classe (obrera) periodística.