Hace algunas semanas, creo recordar, Ana Pastor, la presentadora del programa Los desayunos de TVE, indicaba (no sin cierta pesadumbre) que Twitter había matado a su blog.
Quería decir con ello que los periodistas nos hemos acostumbrado a escribir deprisa, a lanzar noticias, sentencias, titulares, réplicas y comentarios de todo tipo a través de esa estupenda herramienta.
A mi me está pasando lo mismo: entre Twitter, para textos, e Instagram, para imágenes, estoy dejando un poco de lado el blog.
Claro que en el caso de esta querida compañera de profesión median varios abismos: ella tiene millones de espectadores,
Como no quiero que me ocurra eso, os prometo pasarme más a menudo por aquí.

Fa algunes setmanes, crec recordar, Ana Pastor, la presentadora del programa Los desayunos de TVE, indicava (no sense certa recança) que Twitter havia matat al seu bloc.
Volia dir amb això que els periodistes ens hem acostumat a escriure de pressa, a llançar notícies, sentències, titulars, rèpliques i comentaris de tot tipus a través d’aquesta estupenda eina.
A mi em passa el mateix: entre Twitter, per a textos, i Instagram, per a imatges, estic deixant una mica de banda el bloc.
És clar que en el cas d’aquesta estimada companya de professió mitjançant diversos abismes: ella té milions d’espectadors,
Com que no vull que això passi, us prometo escriure-hi més sovint.