La gent de TripAdvisor, on acostumo a escriure de forma altruista algun comentari de llocs per on pas, m’allotjo o m’alimento, m’acaba d’alegrar el dia.
Em envia una carteta que diu:

«Un hotel sobre el que vas escriure una opinió en TripAdvisor acaba de guanyar un dels premis Travellers’ Choice de 2012

És a dir, una llista dels millors hotels del món, elegits pels seus usuaris.
I clar, un punxa a l’enllaç i mira la llista, elegida per usuaris d’aquesta xarxa de viatgers.
Avís a navegants: tot ha de ser orientatiu, no una veritat absoluta. Sobretot en aquesta web, on preval el anglosaxó i el francès.
Encara que a tot arreu hi ha interessos creats, a Espanya tenim Minube, que funciona bastant bé i els acaben de donar un premi als seus creadors.

La gent de TripAdvisor, on acostumo a escriure de forma altruista algun comentari de llocs per on pas, m’allotjo o m’alimento, m’acaba d’alegrar el dia.
Em envia una carteta que diu:

«Un hotel sobre el que vas escriure una opinió en TripAdvisor acaba de guanyar un dels premis Travellers’ Choice de 2012

És a dir, una llista dels millors hotels del món, elegits pels seus usuaris.
I clar, un punxa a l’enllaç i mira la llista, elegida per usuaris d’aquesta xarxa de viatgers.
Avís a navegants: tot ha de ser orientatiu, no una veritat absoluta. Sobretot en aquesta web, on preval el anglosaxó i el francès.
Encara que a tot arreu hi ha interessos creats, a Espanya tenim Minube, que funciona bastant bé i els acaben de donar un premi als seus creadors.