Ummm, la falta de tiempo, amigos… Ese tiempo que impide que os explique puntualmente las cosas que me pasan por la cabeza, porque a veces se entrecruzan con aspectos profesionales. Por ejemplo, el dia de Sant Jordi.

Mi diario planteó un reto a los lectores usuarios de Instagram, al que también me apunté. Y las fotos que aquí os dejo, fueron un minireportaje de la primera parte del día.
En cuanto empezó la jornada laboral, se acabaron las fotos y Sant Jordi, para mi: era martes, día de cierre del suplemento que coordino y mucho curro.

Pero esa primera parte la realicé como un pequeño ritual. Antes de las 9 de la mañana hay que ponerse en marcha. Pasamos por la calle Comtal, donde las librerías ya empezaban a montar las mesas y es resto de preparativos y nos acercamos a la Pallaresa, la popular chocolatería de Petritxol, la calle con más galerías de arte de la ciudad.

Luego seguimos por las Ramblas y el Gótico, hasta volver a la plaza de Sant Jaume. Y ahí se acabó el reportaje del móvil e Instagram. Mis compañeros realizarían luego el de verdad, el de los profesionales, que ya se ha visto en el diario.

Ummm, la manca de temps, amics … Aquest temps que impedeix que us expliqui puntualment les coses que em passen pel cap, perquè de vegades s’entrecreuen amb aspectes professionals. Per exemple, el dia de Sant Jordi.

El meu diari va plantejar un repte als lectors usuaris de Instagram, al qual també em vaig apuntar. I les fotos que aquí us deixo, van ser un minireportaje de la primera part del dia.
Quant va començar la jornada laboral, es van acabar les fotos i Sant Jordi, per a mi: era dimarts, dia de tancament del suplement que coordino i molta feina.

Però aquesta primera part la vaig realitzar com un petit ritual. Abans de les 9 del matí cal posar-se en marxa. Passem pel carrer Comtal, on les llibreries ja començaven a muntar les taules i és resta de preparatius i ens acostem a la Pallaresa, la popular xocolateria de Petritxol, el carrer amb més galeries d’art de la ciutat.

Després seguim per la Rambla i el Gòtic, fins a tornar a la plaça de Sant Jaume. I aquí es va acabar el reportatge del mòbil i Instagram. Els meus companys realitzarien després el de veritat, el dels professionals, que ja s’ha vist en el diari.