El blog del periodista Txerra Cirbian

Etiqueta: fallos

L’estranya migració de Ya.com

Fa més d’un any que sóc client de l’empresa Ya.com, amb la qual utilitzo el servei d’ADSL. Fins ara, llevat de petites incidències, ha funcionat correctament, encara que la velocitat contractada mai ha estat la real.
Un bon dia vaig decidir aconsellar a un bon amic que s’ho instal·lés. Això va passar fa uns pocs, molt pocs mesos.
De sobte, el 13 de gener, el telèfon del meu amic va deixar de funcionar i, lògicament, l’ADSL, també.
Com semblava que l’incidència era de Telefónica, després de trucar al 1002, un parell de dies més tard, no sense abans tornar a insistir en l’existència de l’avaria, va quedar restablerta la connexió de veu, no així la d’internet, gestionada per Ya.com.
Amb diverses trucades diàries, fins que es va cansar, al servei d’atenció al client de Ya.com, aquest famós 902.902.902 que has de pagar a mitges, encara que la culpa sigui d’ells, el meu amic era informat, amb absoluta amabilitat i nul·la solució, que l’empresa estava realitzant una migració en les seves línies i que fins que no s’hagués realitzat tal operació, no podria connectar-se a internet.
D’això fa més d’un mes.
He cercat a la xarxa altres clients com el meu amic, i n’he trobat d’altres, tan indignats com ell.
Per exemple, en aquest fòrum n’hi ha persones com el Javier, absolutament cabrejades.
Aquest fet vergonyós no troba eco en cap costat.
Què succeeix? És que els milions d’euros que l’empresa està destinant a publicitat en tots els mitjans està tapant la boca als periodistes? Una col·lega em deia: «Però per quines us poseu en embolics. Passeu-vos a Telefónica». El seny del consell no ha d’evitar la recerca de la solució per als enganyats.
I l’Administració? ¿Qué mesures presa per protegir aquests clients? El que passa no deixa de ser una estafa. És cert que Ya.com promet tornar les quotes cobrades mentre hagi durat la incidència, però el fet cert és que per ara no ofereix el servei que sí estan pagant els seus clients, virtualment lligats i emmordassats.

La extraña migración de Ya.com

Hace más de un año que soy cliente de la empresa Ya.com, con la que utilizo el servicio de ADSL. Hasta el momento, salvo pequeñas incidencias, ha funcionado correctamente, aunque la velocidad contratada nunca ha sido la real.
Un buen día decidí aconsejar a un buen amigo que se lo instalara. Eso pasó hace unos pocos, muy pocos meses.
De repente, el 13 de enero, el teléfono de mi amigo dejó de funcionar y, lógicamente, el ADSL, también.
Tras una llamada a Telefónica y, un par de días más tarde, no sin antes volver a insistir en la existencia de la avería, quedó restablecida la conexión de voz, no así la de internet.
Con varias llamadas, diarias hasta que se cansó, al servicio de atención al cliente de Ya, ese famoso 902.902.902 que has de pagar a medias, aunque la culpa sea de ellos, mi amigo era informado, con absoluta amabilidad y nula solución, que la empresa estaba realizando una migración en sus líneas y que hasta que no se hubiera realizado tal operación, no podría conectarse a internet.
De eso hace un mes.
He buceado en la red en busca de otros clientes como mi amigo, y he encontrado otras personas tan indignadas como él.
Por ejemplo, en este foro, hay personas como Javier, absolutamente cabreadas.
Este hecho vergonzoso no encuentra eco en ningún lado.
¿Qué sucede? ¿Es que los millones de euros que la empresa está destinando a publicidad en todos los medios está tapando la boca a los periodistas? Una colega me decía: «Pero por qué os metéis en líos. Pasaos a Telefónica». La sensatez del consejo no ha de evitar la búsqueda de la solución para los engañados.
¿Y la Administración? ¿Qué medidas toma para proteger a estos clientes? Lo que sucede no deja de ser una estafa. Es cierto que Ya.com promete devolver las cuotas cobradas mientras haya durado la incidencia, pero lo cierto es que por ahora no ofrece el servicio que sí están pagando sus clientes, virtualmente atados y amordazados.

© 2024 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑