L’Associació Espanyola de l’Economia Digital ha elaborat un estudi sobre l’ús de Twitter a Espanya, que podeu trobar íntegrament en el seu web.
N’hi ha quatre dades que em salten a la vista, ràpidament.

  1. Usuaris: un 61,32% d’homes, majoritàriament de 25 a 44 anys.
  2. Origen: un 39,13% de Madrid i un 27,42% de Barcelona, les dues grans capitals.
  3. Estudis: gairebé un 80% té estudis superiors.
  4. Ingressos: el salari mig oscil·la entre els 1.200 i els 3.000 euros mensuals.

En conclusió: són les classes mitges i altes de la societat, urbanites sobretot, les que més usen aquest tipus de xarxa social.
La resta, passa.