Corre per internet la notícia d’un boicot popular a les operadores de mòbils per a l’1 de març.
En Boicot.es s’explica que, «per a compensar la tarifació per segons, a la qual s’han vist obligades per llei, les operadores pugen l’establiment de trucada de 12 a 15 cèntims, fet que suposa un 25% [l’establiment no existeix en altres països europeus] i pugen el preu per minut entre un 15 i un 20%.»
Per això, «com a acte de protesta, es suggereix que el dia 1 de març, quan entren en vigor les noves tarifes, no s’utilitzi el mòbil absolutament per a res, a menys que sigui d’extrema urgència.»
Bé, doncs a aquesta convocatòria se n’hi ha sumat una altra, per avui, dimarts, 6 de febrer, com dia sense mòbils.
Hauríem d’utilitzar-los encara menys.