edifici

Hi ha edificis que són una temptació per a un fotògraf