Estic provant el nou navegador de Google, el Chrome, i francament va molt bé.
No deixaré d’usar el Firefox, de moment, però he de reconèixer que aquest Chrome és una gran opció.
En canvi, adéu a l’Explorer de Microsoft. Abans el feia servir poc, però ara no m’interessa gens.