Este nombre tan raro, Cobh, corresponde a una localidad costera irlandesa, que hace de puerto de la ciudad de Cork y que fue la última parada del Titanic antes de surcar las aguas del Atlántico.

El enlace de la Wikipedia es muy interesante, aunque aún no está traducido al castellano ni al catalán… ¡aunque sí al euskera!
Las fotos son de este fin de semana.

Aquest nom tan estrany, Cobh, correspon a una localitat costanera irlandesa, que fa de port de la ciutat de Cork i que va ser l’última parada del Titanic abans de solcar les aigües de l’Atlàntic.

L’enllaç de la Wikipedia és molt interessant, tot i que encara no està traduït al castellà ni al català… però que sí a l’euskera!
Les fotos són d’aquest cap de setmana.