Em molesten les etiquetes, sobretot quan te les imposen. I a més s més. les que se’t claven a l’esquena de manera dolenta, com una càrrega ineludible.
És hora de desfer-se d’elles, de totes elles..