Hi ha una raça de cinèfils que no només veu cinema, sinó que estudia, analitza i escriu sobre el tema. I bona part d’ells provenen del món universitari, de la Facultat d’Història.
Aquest matí, a la SGAE, un d’ells presenta el diccionari Directors de cinema a Catalunya, de l’A a la Z. És Magí Crusells i si es revisa la seva bibliografia en aquest web de la Universitat Internacional de Catalunya y en aquesta altra de la Universidad de la Rioja es pot comprovar com és d’extensa la seva intervenció en articles, obres col·lectives i llibres propis.