Però ón et fiques, Xira? Ets una marranota! Com t'has posat!