Només cal que l’angle sigui l’adequat: són dos grans torres, però aquesta petita estructura, entre elles, es camufla i eleva, com una més.