Moltes vegades els dibuixants, amb els seus acudits gràfics, són capaços de furgar en las ferides. El dibuix d’avui d’Ernesto Rodera, en el diari gratuït ADN, ofereix una curiosa reflexió sobre el món del periodisme, una carregada d’autocrítica.