La Xira va creant-se el seu propi lloc, la seva propia història. Tana queda en el record.