Des de fa uns dies remeno dins del que s’anomenen xarxes socials (terme que explica molt bé el Marcelo Zamora a Maestros del Web), com ara Facebook, Twitter i Linkedin.
He estat jugant, explicant, redactant i detallant el meu propi perfil, perquè altres ho puguin veure a la xarxa.
He arribat a la conclusió que, sobretot, el que vull és retrobar els amics, els companys i coneguts dels quals havia perdut el contacte. 
En definitiva, el que volem tots és comunicació… una vegada més.