Ummm … Quina diferència entre un torró industrial i un altre artesà!
Aquí, a Barcelona, tenen fama la Casa Colomina, la Planelles Donat i la Sirvent, encara que n’hi ha d’altres i també hi ha molts pastissers que n’hi fan.