És una duna? La sorra d’una platja?
Una foto enganyosa, perquè no hi ha referències…