I una mica més enllà, la inmensitat d’una platja solitària…