Des del parc es pot veure també el massís del Parc Natural d’Urkiola amb la muntanya de l’Amboto al fons.