Paraigües i paradetes a la plaça del mercat de Vic