Menjar és un dret… la fam té solució. És la frase final d’aquest vídeo, que hi inclou la música de Macaco.
A l’últim butlletí d’Acció contra la fam hi podeu trobar, per exemple, un aclaridor document sobre el que està passant amb el preu dels aliments.
I encara hi ha qui se sorprèn de les revoltes del nord d’Àfrica…