Llegeixo avui en el diari digital Difusió que «el BOE de paper desapareixerà en 15 mesos i a partir de 2009 només estarà disponible a Internet».
Hi ha certes publicacions que són carn d’internet, que te les imagines ja més a la xarxa que en paper. Per fi aquests milers de lligalls inescrutables podran ser consultats d’una manera més fàcil, lògica, econòmica i ecològica.
Però, i si traslladéssim aquesta idea a altres patracols similars?
Penso ara en les guies de Telefònica.
L’altre dia van desembarcar a la meva escala i van anar deixant les guies blanques i grogues davant de cada porta i replà.
No sé si recorden, però abans es tornaven les guies de l’any anterior, i si no les tenies, el repartidor s’enfadava.
Doncs aquesta vegada, quan un veí li va dir al treballador que esperés, que li anava a tornar les guies de l’any passat (perfectament embolicades en el plàstic original, com les meves) la resposta del repartidor va ser la següent: «No, no es preocupi. No me les dongui. Pot llençar-les vostè mateix al contenidor».
Quant paper desaprofitat!