Ballet, circo, danza acrobática…
Mi amigo Jordi me pasa el enlace de este vídeo correspondiente al Duo Paradise (en Youtube les subtitulan el espectáculo como Le plus grand cabaret du monde), una pareja ucraniana que es capaz de hacer lo que veréis en la superficie de una mesa redonda y donde quien soporta el peso no siempre es el hombre.
Maravillosos, sin duda.

Ballet, circ, dansa acrobàtica…
El meu amic Jordi m’ha passat l’enllaç d’aquest vídeo corresponent al Duo Paradise (a Youtube els hi subtitulen l’espectacle com Le plus grand cabaret du monde), una parella ucraïnesa que és capaç de fer el que veureu, sobre la superfície d’una taula rodona i on qui suporta el pes no sempre és l’home.
Meravellosos, sens dubte.