Me han pasado este vídeo y es una maravilla. El homenaje al cine del Cirque du Soleil. Para caérsenos la baba.

M’han passat aquest vídeo i és una meravella. L’homenatge al cinema del Cirque du Soleil. Per a que s’ens caigui la bava.