Una estranya conjunció astral m’ha portat a unir aquests dos vídeos: només cal usar l’última frase del primer amb el nom i protagonista del segon.
Coses de l’estratosfera.