plastic building

En el recorregut que he efectuat pels carrers del barri del Poblenou de Barcelona m’he trobat amb aquest peculiar edifici amb aspecte de… plàstic de bombolles?