És el primer dia d’estiu a Barcelona i la gent omple les platges.
Uns miren i d’altres es torren a la sorra.