El blog del periodista Txerra Cirbian

Etiqueta: reciclatge

Otra manera de reciclar

A raíz de mi anterior post sobre la campaña Envàs, ón vas? (Envase, dónde vas), me ha llegado esta información y este vídeo, que me parecen realmente interesantes.
Al final del artículo El auténtico objetivo de la campaña ‘On vas envàs’, que os sugiero leer atentamente, Víctor Mitjans dice lo siguiente:

«No quisiéramos, en ningún caso, generar desencanto sino abrir una reflexión sobre las limitaciones y aspectos a mejorar en el modelo de gestión de residuos. El objetivo debería ser avanzar hacia el residuo cero, un futuro donde no se pusiera en el mercado ningún producto que no fuera reutilizable, reciclable o compostable, y que distribuyera responsabilidades económicas de manera justa y transparente librando la administración de unas cargas que no los deberían corresponder».

En definitiva: la cuestión no sólo consiste en separar bien los residuos, sino intentar generar menos basura no reciclable.

Arran del meu anterior post sobre la campanya Envàs, on vas, m’ha arribat aquesta informació i aquest vídeo, que em semblen realment interessants.
Al final de l’article L’autèntic objectiu de la campanya ‘On vas envàs’, que us suggereixo llegir atentament, Víctor Mitjans diu el següent:

«Amb aquest article no voldríem, en cap cas, generar desencís sinó obrir una reflexió sobre les limitacions i aspectes a millorar en el model de gestió de residus. L’objectiu hauria de ser avançar cap al residu zero; un futur on no es posés en el mercat cap producte que no fos reutilitzable, reciclable o compostable, i que distribuís responsabilitats econòmiques de manera justa i transparent deslliurant l’administració d’unes càrregues que no els haurien de correspondre «.

En definitiva: la qüestió no només consisteix a separar bé els residus, sinó intentar generar menys escombraries no reciclables.

Menys bosses

Aquest matí, he anat a comprar llegums a una botiga de Vic, de la qual sóc client habitual des de fa anys… els caps de setmana.
L’any passat, com obsequi de Nadal, ens van regalar una bossa de tela per transportar els seus productes.
Aquest any han estat dos recipients de plàstic per a llegums, on hi caben des de mig a un quilo i mig de cigrons, llenties o mongetes.
Ara, porto els seus recipients a la bossa de tela i així faig servir menys bosses de plàstic.
Com diu un mallorquí anomenat Manel en el seu bloc: «És millor, sempre que sigui possible, triar productes frescos i al detall (granel) evitant els embalatges excessius. No milloren la qualitat del producte i, en canvi, són residus innecessaris. Eviteu el consum de productes envasats amb porexpan (poliestiré expandit). L’embalatge no millora el producte i les boles de porexpan tarden mig milió d’anys en degradar-se totalment.»
Són iniciatives que s’han de tenir en compte.

© 2024 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑