El blog del periodista Txerra Cirbian

Etiqueta: Gemma Ferraté

Pequeños mecenas

Hace unos días os explicaba que mi hijo, Aritz Cirbián, joven director de producción surgido de las filas de la ESCAC, ha puesto en marcha el proyecto  Tots els camins de Déu (Todos los caminos de Dios), junto a compañeros de escuela como la directora Gemma Ferraté y el guionista Eduard Solà, con Oriol Vila (foto) como posible protagonista.

Como hay pocos productores que quieran arriesgar su dinero y necesitan financiación para poder rodar la película, han puesto en marcha una campaña de crowdfunding (en inglés, microfinanciación colectiva). Necesitan llegar a 32.670 euros para poder empezar a rodar en septiembre. El global de la producción no supera los 100.000 euros, una vigésima parte de una peli española normal.

¿Por qué es tan barata? Porque tienen la experiencia del rodaje previo, por ejemplo, de Puzzled love, largometraje colectivo que tanto interés despertó entre el público y la crítica del Festival de San Sebastián, al ser realizado con muy poquito presupuesto y la ilusión de sus 13 jóvenes realizadores.

¿Qué pasaría si no llegaran a esa cifra? Pues que os devolverían el dinero: de hecho, cuando hacéis una aportación (desde 2 euros en adelante), esta no se cobra, no se hace efectiva hasta la fecha tope del 6 de septiembre.

Pero yo estoy seguro de que lo conseguirán con nuestra ayuda, porque ahí estamos la familia, los amigos, los conocidos y todos los que creéis en el cine: somos pequeños mecenas.

Merece la pena invertir. Yo lo he hecho: confío en ellos.

Fa uns dies us explicava que el meu fill, Aritz Cirbián, jove director de producció sorgit de les files de l’ESCAC, ha posat en marxa el projecte Tots els camins de Déu, al costat de companys d’escola com la directora Gemma Ferraté i el guionista Eduard Solà, amb l’Oriol Vila (foto) com possible protagonista.

Com que hi ha pocs productors que vulguin arriscar els seus diners i necessiten finançament per poder rodar la pel·lícula, han posat en marxa una campanya de crowdfunding (en anglès, microfinançament col·lectiva). Necessiten arribar a 32.670 euros per poder començar a rodar al setembre. El global de la producció no supera els 100.000 euros, una vintena part d’una pel·li espanyola normal.

Per què és tan barata? Perquè tenen l’experiència del rodatge previ, per exemple, de Puzzled love, llargmetratge col·lectiu que tant interès va despertar entre el públic i la crítica del Festival de Sant Sebastià, en ser realitzat amb molt poc pressupost i la il·lusió dels seus 13 joves realitzadors.

Què passaria si no arriben a aquesta xifra? Doncs que us tornarien els diners: de fet, quan feu una aportació (des de 2 euros i superiors), aquesta no es cobra, no es fa efectiva fins la data límit del 6 de setembre.

Però jo estic segur que ho aconseguiran amb la nostra ajuda, perquè aquí estem la família, els amics, els coneguts i tots els que creieu en el cinema: som petits mecenes.

Val la pena invertir. Jo ho he fet: confio en ells.

Invertir en cultura

Hace unos 25 años, cuando un director y productor de cine me dejó con el culo al aire una semana antes de empezar el rodaje de un corto, la respuesta fue arriesgar lo que teníamos ahorrado para unas obras y tirar para adelante con las ilusiones que un amplio equipo de personas (más de 25 técnicos, un puñado de actores y un sinfín de amigos) habíamos puesto en un proyecto.
El resultado fue el cortometraje Quizá no sea demasiado tarde, del que ya os hablaré otro día.
He querido citar este hecho porque, aunque dirigida por mí, aquella película la hicimos entre todos los que participamos en ella sin cobrar nada o perdiendo pasta (al final, al cabo de tres años, logramos casi-casi cubrir los gastos).
Al margen de la calidad final del producto, que uno siempre se cuestiona, nunca me he arrepentido de ello.
Por ello, os invito a leer y, si os apetece, a participar de un proyecto que impulsa mi hijo, Aritz Cirbián, un joven director de producción, surgido de las filas de la ESCAC, responsable de, por ejemplo, Puzzled love, ese largo colectivo que tanto interés despertó entre el público y la crítica, al ser realizado con muy poquito presupuesto y la ilusión de sus 13 jóvenes realizadores.
Con el nombre de Niu d’Indi, Aritz y varios compañeros de la escuela, como la directora Gemma Ferraté, el guionista Eduard Solà, el director de fotografía Daniel Fernández-Abelló, y los responsables de la dirección artística Víctor Santacana, y sonido, Marc Bech, entre otros, han puesto en marcha un guión arriesgado, y más en estos tiempos que corren.
Se trata de Tots els camins de Déu (Todos los caminos de Dios), una historia que toma como eje, modernizado, actualizado, al personaje más innombrable de la Tierra desde hace 21 siglos: Judas, el tipo que traicionó a Jesucristo. En principio, Oriol Vila sería su protagonista.
Aritz y sus amigos citan el cine inclasificable de Albert Serra y Gus Van Sant (Last days, por ejemplo) como referentes. Cine indie.
Sí, amigos, hacer cine independiente es casi un suicidio.
Pero ahí están estos jóvenes que ponen sobre la mesa un proyecto que no supera los 100.000 euros:
Nota: os recuerdo que una peli española normalita no baja de los dos o tres millones de euros y que cualquier actor de Hollywood no se quita las gafas de sol por menos de diez millones de dólares.
Acaban de poner en marcha lo que en inglés llaman una campaña de crowdfunding, de microfinanciación colectiva, y quieren llegar a 32.000 euros para poder empezar a rodar en septiembre.
Estoy seguro que lo conseguirán. Con vuestra ayuda, la de todos nosotros. Merece la pena invertir en ellos. Son nuestro futuro, amigos.

Fa uns 25 anys, quan un director i productor de cinema em va deixar amb el cul a l’aire una setmana abans de començar el rodatge d’un curt, la resposta va ser arriscar el que havíem estalviat per unes obres i tirar endavant amb les il·lusions que un ampli equip de persones (més de 25 tècnics, un grapat d’actors i una infinitat d’amics) havíem posat en un projecte.
El resultat va ser el curtmetratge Potser no sigui massa tard, que ja us en parlaré un altre dia.
He volgut citar aquest fet perquè, tot i dirigida per mi, aquella pel·lícula la vam fer entre tots els que participàrem en ella sense cobrar res o perdent diners (al final, al cap de tres anys, vam aconseguir gairebé-gairebé cobrir les despeses).
Al marge de la qualitat final del producte, que un sempre es qüestiona, mai m’he penedit d’això.
Per això, us convido a llegir i, si voleu, a participar d’un projecte que impulsa el meu fill, Aritz Cirbián, un jove director de producció, sorgit de les files de l’ESCAC, responsable de, per exemple, Puzzled love, un llarg col·lectiu que tant interès va despertar entre el públic i la crítica, en ser realitzat amb molt poc pressupost i la il·lusió dels seus 13 joves realitzadors.
Amb el nom de Niu d’Indi, Aritz i diversos companys de l’escola, com la directora  Gemma Ferraté, el guionista Eduard Solà, el director de fotografia Daniel Fernández-Abelló, i els responsables de la direcció artística Víctor Santacana, i so, Marc Bech, entre d’altres, han posat en marxa un guió arriscat, i més en aquests temps que corren.
Es tracta de Tots els camins de Déu, una història que pren com a eix, modernitzat, actualitzat, el personatge més innombrable de la Terra des de fa 21 segles: Judes, l’home que va trair a Jesucrist. En principi, Oriol Vila seria el seu protagonista.
Aritz i els seus amics citen el cinema inclassificable d’Albert Serra i Gus Van Sant (Last days, per exemple) com a referents. Cinema indie.
I fer cinema independent és quasi un suïcidi.
Però aquí estan aquests joves que posen sobre la taula un projecte que no supera els 100.000 euros:
Nota: us recordo que una pel·li espanyola normaleta no baixa dels dos o tres milions d’euros i que qualsevol actor de Hollywood no es treu les ulleres de sol per menys de deu milions de dòlars.
Acaben de posar en marxa el que en anglès anomenen una campanya de crowdfunding, de microfinanciació col·lectiva, i volen arribar a 32.000 euros per poder començar a rodar al setembre.
Estic segur que ho aconseguiran. Amb la vostra ajuda, la de tots nosaltres. Val la pena invertir-hi. Són el nostre futur, amics.

© 2024 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑