Al seu moment, aquesta data, la del Primer de Maig, era fonamental per al moviment obrer. En els últims temps, amb l’aburgesament dels treballadors, la desaparició de les fronteres de classe, són molts els que aprofiten la festa per fugir cap a la platja o el camp.