El blog del periodista Txerra Cirbián, desde 2005

Mes: octubre 2007 (Página 1 de 6)

Moniatos

A Catalunya, avui és es la castanyada, la nit que es mengen castanyes i moniatos, panellets i una copeta de vi dolç.
La paraula moniato sempre m’ha fet gràcia… però què és un moniato?
Miro el Diccionari de la Llengua Catalana i hi diu el següent:
(1868; del castellà boniato, aparegut a les Antilles, d’origen incert, potser ni tan sols indígena).
1. Planta herbàcia amb tubercles subterranis, oblongs o fusiformes, comestibles, de la família de les convolvulàcies (Ipomoea batatas), amb les flors blanques i els fruits en càpsula.
2 Tubercle del moniato.
Com no em conformo, googleo una mica i apareixen diverses entrades. La corresponent a la Wikipedia diu: «El moniato o batata (Ipomoea batatas) és una planta de la família de les convolvulaceae, conreada per la seva arrel tuberosa comestible. Originària de Llatinoamèrica, on forma part des de l’època precolombina de la dieta local, va arribar a Europa en el segle XVI i s’ha difós àmpliament en tot el món.»
I hi inclou una dada curiosa: ¡Xina és el principal productor, amb el 83% del total mundial! Déu n’hi dó!

Boniatos

En Catalunya, hoy es la castañada, la noche en que se comen castañas asadas y boniatos, panellets y una copita de vino dulce.
La palabra boniato siempre me ha hecho gracia… pero ¿qué caray es un boniato?
Miro en el diccionario de la Real Academia y pone lo siguiente:
1. m. Planta de la familia de las Convolvuláceas, de tallos rastreros y ramosos, hojas alternas lobuladas, flores en campanilla y raíces tuberculosas de fécula azucarada.
2. m. Tubérculo comestible de la raíz de esta planta.
Como no me conformo, googleo un poco y aparecen diversas entradas. La correspondiente a la Wikipedia dice: «El boniato, batata o camote (Ipomoea batatas) es una planta de la familia de las convolvulaceae, cultivada por su raíz tuberosa comestible. Originaria de Latinoamérica, donde forma parte de la dieta desde la época precolombina, llegó a Europa en el siglo XVI y se ha difundido ampliamente en todo el mundo.»
Y un dato curioso: China es el principal productor con el 83% del total mundial. Fiiiuuu!

Aquí no ha passat res…

Don Mariano (Rajoy, per descomptat) ha baixat del burro i ha admès, davant d’Ana Rosa (Quintana, of course) que «un parla molt, gairebé tots els dies, i a vegades es pot equivocar (…) Crec que no em vaig expressar bé (…) Això li passa a qualsevol persona. Un polític també es pot equivocar, perquè encara que a alguns no els ho sembli, un polític també és un ésser humà».
Es referia així, es clar, a les seves declaracions sobre el canvi climàtic en les que Rajoy va dubtar de les fosques previsions sobre el tema, que vénen expressant científics i governants de gairebé tots els països.
La qüestió és si alguns dels seus companys, que li havien seguit el corrent només perquè era el seu líder, ara seran capaços de rectificar.

Donde dije Diego…

Don Mariano (Rajoy, por supuesto) se ha bajado del burro y ha admitido, frente a Ana Rosa (Quintana, of course) que «uno habla mucho, casi todos los días, y a veces se puede equivocar (…) Creo que no me expresé bien (…) Esto le pasa a cualquier persona. Un político también se puede equivocar, porque aunque a algunos no se lo parezca, un político también es un ser humano».
Se refería, claro está, así a sus declaraciones sobre el cambio climático en las que Rajoy dudó de las oscuras previsiones sobre el tema, que vienen expresando científicos y gobernantes de casi todos los países.
La cuestión es si algunos de sus compañeros, que le habían seguido el corriente sólo porque era su líder, ahora serán capaces de rectificar, de decir «diego» donde dijeron «digo».

Carme Muñoz

Carme Muñoz enseña literatura en un instituto de Barcelona.
Casada con el filólogo y poeta soriano Silvano Andrés de la Morena, autor de varios poemarios en castellano, como Cuchillos de mudanza y Aquietando luz, fue profesora de mi hijo y, gran aficionada a la fotografía, fue quien me animó a participar en el fotodiario y lista de distribución de Photoblog.
Autora de excelentes fotos, ayer captó la imagen anexa y escribió lo siguiente:
«El sueño aún se me agarra a las pestañas: los transeúntes se arrastran por las aceras con un gesto incómodo. Me miran con la desconfianza de aquellos que cada día se ven y nunca se saludan. Reconocen los mismos pasos y los mismos objetos, pero cada mañana es distinta, porque la noche se ha cerrado y ha escupido diferentes bocanadas a cada cual. Sólo las esquinas nos dan cobijo cuando, sin alma, andamos hacia el trabajo.»
Poesía pura.

Carme Muñoz

Carme Muñoz ensenya literatura en un institut de Barcelona.
Casada amb el filòleg i poeta sorià Silvano Andrés de la Morena, autor de diversos poemaris en castellà, com ara Cuchillos de mudanza i Aquietando luz, va ser professora del meu fill i, gran aficionada a la fotografia, va ser qui em va animar a participar en el fotodiari i llista de distribució del Photoblog.
Autora d’excel·lents fotos, ahir va captar la imatge annexa i va escriure el següent (l’original és en castellà):
«El somni encara se m’agafa a les pestanyes: els transeünts s’arrosseguen per les voreres amb un gest incòmode. Em miren amb la desconfiança d’aquells que cada dia es veuen i mai se saluden. Reconeixen els mateixos passos i els mateixos objectes, però cada matí és diferent, perquè la nit s’ha tancat i ha escopit diferents ràfegues a cadascú. Només les cantonades ens donen aixopluc quan, sense ànima, anem cap a la feina.»
Poesia pura.

Doris Lessing

En estos últimos días, he leído algunas frases que me han dejado poso.
Por ejemplo, una de Doris Lessing, reciente ganadora del premio Nobel de Literatura. Hacia el final de una entrevista con Juan Cruz en el diario El País, el periodista le comentaba que «ahora tiene mucho que celebrar, ¿qué es lo que más le gusta de lo que le sucede ahora, de estas semanas?».
La respuesta de la escritora inglesa me impresionó: «Yo tengo una situación en mi vida de la que no hablo. Tengo un hijo inválido, al que tengo que cuidar. Así que mi vida no es en absoluto lo que yo esperaba. Y no puedo hablar de ello. Ya no es mi vida, ya no vivo mi vida.»
Uf!

Doris Lessing

En aquests últims dies, he llegit algunes frases que m’han deixat pòsit.
Per exemple, una de Doris Lessing, recent guanyadora del premi Nobel de Literatura.
Cap al final d’una entrevista amb Juan Cruz en el diari El País, el periodista li comentava que «ara que té molt que celebrar, què és el que més li agrada del que li succeeix ara, d’aquestes setmanes?».
La resposta de l’escriptora anglesa em va colpir: «Jo tinc una situació en la meva vida de la qual no parlo. Tinc un fill invàlid, al qual he de cuidar. Així que la meva vida no és en absolut el que jo esperava. I no puc parlar d’això. Ja no és la meva vida, ja no visc la meva vida.»
Uf!

Noah Gordon

Ah, que encantadora confessió la de l’escriptor Noah Gordon, l’autor de novel·les com ara El metge, Xaman o L’últim jueu, a Víctor-M. Amela.
Era a La Contra de La Vanguardia, fa uns dies, arran de la publicació en castellà de la seva última obra, La Bodega.
Amela li preguntava, no sense certa ironia: «¿Li ha ajudat a escriure aquesta novel·la la libació d’algun dels nostres vins?»
I el bon senyor admetia: «¡Sí! Amb una copeta de bon vi negre m’ha anat molt bé; li diré que ha exercit un efecte molt subtil en la meva escriptura, gairebé màgic…»

Noah Gordon

Ah, que encantadora confesión la del escritor Noah Gordon, el autor de novelas como El médico, Chamán o El último judío) a Víctor-M. Amela.
Era en La Contra de La Vanguardia de hace unos días, a raíz de la publicación en castellano de su última obra, La Bodega. Amela le preguntaba, no sin cierta ironía: «¿Le ha ayudado a escribir esta novela la libación de alguno de nuestros caldos?»
Y el buen señor admitía: «¡Sí! Con una copita de buen vino tinto me ha ido muy bien; le diré que ha ejercido un efecto muy sutil en mi escritura, casi mágico…»

« Entradas anteriores

© 2022 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner