El blog del periodista Txerra Cirbián, desde 2005

Mes: junio 2006 (Página 1 de 2)

Alcantarillas

Acababa de tomar un café cuando, al salir del bar, he visto un luminoso peto amarillo caminando delante. Era un peto de esos del Ayuntamiento de Barcelona, con el lema «BCN subsòl», el área del subsuelo de la ciudad, las alcantarillas.
Pero el hombre que lo llevaba puesto no era un empleado municipal: llevaba la ropa ajada, llena de manchas y empujaba un carrito con una caja de cartón en la que iba poniendo cosas que encontraba en las papeleras, en los contenedores de basura.
¡Qué metáfora! Nuestra alcantarilla social hecha carne.

Subsòl

Acabava de prendre un cafè quan, al sortir del bar, he vist un llampant peto groc caminant davant meu. Era un peto d’aquests de l’Ajuntament de Barcelona, amb el lema «BCN subsòl», l’àrea del subsòl de la ciutat, les clavegueres.
Però l’home que ho duia no era un treballador municipal: duia la roba esgrogueïda, plena de taques i empenyia un carretó amb una caixa de cartró en la qual anava posant coses que trobava dins les papereres, dins els contenidors d’escombraries.
Quina metàfora! El nostre clavegueram social fet carn.

¿Engaño o fraude?

Ya se sabe que la publicidad engañosa existe, pero uno no la suele achacar a empresas solventes, a aquellas que ofrecen la confianza de su marca al consumidor.
El caso que voy a relatar es muy cercano y hace referencia a Sinertec, una firma colaboradora de Telefónica, y que utiliza el nombre de la empresa de referencia para engañar al posible cliente.
En su web, Telefonica Promociones, se indica aún ahora que al contratar el Adsl de Telefónica más llamadas nacionales, ofrecen como regalo diez noches de hotel. «Cuando reciba la primera factura, nos envía un fax con sus datos, y se lo enviaremos inmediatamente».
Nada que objetar a la parte técnica del adsl, pero dos meses después de la contratación del producto, llegó una carta con un carnet que incluía diez bonos de hotel de una empresa llamada Hobby Promo Club.
La sorpresa fue que «para utilizar su tarjeta, los usuarios deberán realizar en el hotel las consumiciones indicadas en la guía de hoteles». Un gasto mínimo que era similar al que pagaría cualquier cliente sin los bonos.
Le habían tomado el pelo.
(la versión larga de este relato se encuentra en este enlace de «En Profundidad»)

Engany o frau?

Ja se sap que la publicitat enganyosa existeix, però no s’acostuma a atribuïr a empreses conegudes, que ofereixen la confiança de la seva marca al consumidor.
El cas que relataré és molt proper i fa referència a Sinertec, una firma col·laboradora de Telefónica, que utilitza el nom de l’empresa de referència per a enganyar al possible client.
Al seu web, Telefónica Promocions, s’indica encara ara que al contractar l’Adsl de Telefónica, més tarifa plana de trucades, regalaven deu nits d’hotel: «Quan rebi la primera factura, ens envia un fax amb les seves dades, i l’hi enviarem immediatament».
Res a dir sobre l’adsl, però dos mesos després de la contractació del producte, va arribar una carta amb un carnet que incloïa deu bons d’hotel d’una empresa que es diu Hobby Promo Club. La sorpresa va ser que, «per a utilitzar la seva targeta, els usuaris han de realitzar en l’hotel les consumicions indicades en la guia d’hotels».
Una despesa mínima similar a la que pagaria qualsevol client sense els bonos.
Li havien pres el pèl.
(la versió llarga d’aquest article la podeu trovar a aquest enllaç de «En profunditat»)

Lectors

Una de les satisfaccions de qualsevol escriptor és el contacte amb els seus lectors. Quin digui que escriu per a què «no» li llegeixin, menteix. Tots escrivim per a algú.
Per a l’autor d’un bloc, d’una bitàcola, el comentari que et deixa qui et llegix acostuma a ser agradable, perquè deixar escrites quatre frases, encara que no sempre siguin elogiosas, sinó crítiques, també costa.
N’hi ha bloggers als quals coneixes i els comentaris dels quals són molt agraïts. Per exemple, Lo Vilot, veterà company de la llista de l’Internauta, de verb fluid i entusiasta; el seu weblog és un pou de curiositats i de reflexions. O en Benjamí Villoslada, professional de la informàtica i apassionat defensor del programari lliure.
La ficció d’Un basc a Catalunya m’ha permès conèixer a desconeguts autors que han deixat algun comentari. En el meu paper de Joseba, el primer en donar-me la benvinguda va ser en Marc Palaus, un jove de Granollers, autor de Calia un altre blog? El segon va ser l’Esteve M. Costa, autor d’un diari d’atractiu títol: Dies estranys. Un altre noi, que signa Flop, i la icona del qual il·lustra aquest escrit, em va animar a rebel·lar-me contra la dictadura de les teleseries.
Algú que signava com Sugus no va deixar adreça (encara que podria ser aquesta), i un noi de Berga, autor de La ferradura verda, va citar poèticament «tots els colors del verd». Finalment, Greips, un jove del barri barceloní de Gràcia, autor de Despensaments, va deixar un comentari de comiat i esperança.
Jo us proposo llegir els seus blocs i també els enllaços d’altres diaris que ells recomanen.
És apassionant.

Lectores

Una de las satisfacciones de cualquier escritor es el contacto con sus lectores. Quien dige que escribe para que «no» le lean miente como un bellaco. Todos escribimos para alguien.
Para el autor de un blog, de una bitácola, el comentario que te deja quien te lee suele ser agradable, porque escribir cuatro frases, aunque no siempre sean elogiosas, sino críticas, también cuesta.
Hay bloggers a los que conoces y cuyos comentarios son muy agradecidos. Por ejemplo, Lo Vilot, veterano compañero de la lista del Internauta, de verbo fluido y entusiasta, cuyo weblog es un pozo de curiosidades y de reflexiones. O Benjamí Villoslada, profesional de la informática y apasionado defensor del software libre.
La ficción de Un vasco en Catalunya me ha permitido conocer a desconocidos autores que han dejado algún comentario. En mi papel de Joseba, el primero en darme la bienvenida fue Marc Palaus, un chico de Granollers, autor de ¿Era necesario otro blog? El segundo fue Esteve M. Costa, autor de un diario de atractivo título: Días extraños. Otro chico, que firma Flop, y cuyo icono ilustra este escrito, me animó a rebelarme contra la dictadura de las teleseries.
Alguien que firmaba como Sugus no dejó dirección, y un chico de Berga, autor de La herradura verde, citó poéticamente «todos los colores del verde». Finalmente, Greips, un joven del barrio barcelonés de Gràcia, autor de Despensaments, dejó un comentario de despedida y esperanza.
Yo animo a leer sus diarios y también los enlaces de otros diarios que ellos recomiendan.
Es apasionante.

Kylie Minogue

Kylie Minogue ha estat nomenada Dona de l’Any per la revista anglesa Glamour per la seva elegància en la lluita contra el càncer.
Suposo que han volgut quedar bé: Dones de l’Any són totes aquelles que lluiten dia a dia contra la malaltia… encara que sigui amb menys glamour.

« Entradas anteriores

© 2022 Txerrad@s

Tema por Anders NorenArriba ↑

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner